Úvod > Aplikácie > Požiarna signalizácia

Požiarna signalizácia

Systémy elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) zaujímajú v oblasti bezpečnostných technológií významné miesto. O rozsahu škôd na majetku, či strate ľudských životov pri požiari často rozhodujú minúty či sekundy. Preto len rýchla informácia zo systému EPS a včasný zásah hasičov sú predpokladom k likvidácii požiarov už v samom počiatku! Základnou funkciou systému je odhalenie požiaru v jeho počiatočnom štádiu, keď je ľahšie požiar zlikvidovať a predísť tak ohrozeniu života a zdravia osôb a veľkým škodám na majetku.

Normy pre požiarnu bezpečnosť určujú okrem štandardných protipožiarnych opatrení (únikové východy, hasiace prístroje, odvetrávanie, núdzové schodisko), či bude potrebné v objekte inštalovať systém elektronickej protipožiarnej ochrany. V prípade, že požiarna správa priamo vyžaduje inštaláciu uvedeného systému, jedná sa o objekt s vyšším rizikom vzniku požiaru a ohrozenia osôb. V takom prípade je nutné vybaviť budovu samostatnou ústredňou EPS, vrátane poplachového výstupu na Hasičský záchranný zbor (HaZZ) alebo do miesta s trvalou obsluhou 24 hodín. V jednoduchších prípadoch (bez pripojenia na HaZZ) je možné hlásiče požiaru pripojiť do existujúceho systému EZS, čím sa znižujú finančné náklady na systém. Iba komplexné a kvalitne navrhnuté požiarne zabezpečenie objektu je schopné plniť svoju úlohu po mnoho rokov a prinášať plnohodnotnú záruku ochrany majetku a bezpečnosti osôb.

Systém EPS je zariadenie, ktoré je schopné za Vás pracovať spoľahlivo 24 hodín denne, aktívne detekovať vznikajúci požiar a okamžite odovzdať túto informáciu stálej službe alebo najbližšiemu Hasičskému záchrannému zboru. Ponúkame kompletné profesionálne riešenie pre systémy detekcie požiaru, detekcie úniku plynov, hasiace zariadenia, domáci evakuačný rozhlas a súvisiaci doplnkový sortiment.

Kontaktujte nás

Požiarna signalizácia

* údaje označené hviezdičkou sú povinné