Úvod > Aplikácie > Stravovací systém Astris

Stravovací systém Astris

Stravovací systém ASTRIS je určený na riadenie prevádzky v stravovacích prevádzkach s charakterom závodného alebo pacientského stravovania. V rôznych variantoch inštalácie je možné zostaviť veľmi rozsiahle a komplikované stravovacie systémy so širokou škálou funkcionality, ale tiež jednoduché varianty len so základnými funkciami pre organizačne nenáročné stravovacie prevádzky. Systém je naprogramovaný modulárne v technológii klient-server a jeho jednotlivé časti spolu s jadrom systému možno inštalovať samostatne. Podporuje ekonomické riadenie stravovacej prevádzky pri splnení individuálnych požiadaviek a noriem. Stravník využíva bezkontaktnú kartu aj pre bezhotovostné platby a odpadá administratívne spracovanie stravných lístkov. Umožňuje jednoducho vytvárať jedálničky pre konkrétne dni. Podľa objednávok stravníkov poskytuje podklady pre dennú prevádzku kuchyne vrátane konečného mesačného vyúčtovania.

Kontaktujte nás

* údaje označené hviezdičkou sú povinné
 • Veľmi jednoduchá a intuitívna komunikácia so stravníkom pomocou dotykovej obrazovky
 • Stravník môže komunikovať so systémom aj zo svojho pracovného PC
 • Burza jedál umožňuje ponúknuť objednané jedlo ostatným stravníkom v prípade, že bol prekročený časový limit pre zrušenie objednávky
 • On-line prepojenie s potravinovým skladom umožňuje normovanie surovín a riadenie zásob skladu
 • Systém výrazne podporuje dietologické postupy pri zostavovaní jedálnička a tým umožňuje vytvárať optimálnu skladbu stravy pre pacientov nemocníc, liečební, domovov dôchodcov a iných podobných zariadení, kde je strava súčasťou liečebného procesu
 • Nutričné hodnoty surovín sú súčasťou informačnej základne a je možné ich veľmi dobre využiť k optimalizácii denných dávok živín pre stravníka vrátane zostavenia individuálneho jedálnička
 • Tvorba jedálnych lístkov sa mení na jednoduchú rutinnú záležitosť vďaka možnosti využívať archívnu knižnicu so skôr už overenými jedálničkami
 • Kalkulácia cien a stanovovanie finančných noriem spotreby surovín optimalizujú hospodárenie stravovacej prevádzky
 • Kategorizácia stravníka umožňuje nastaviť odlišné parametre objednávania a výdaja stravy pre skupiny stravníkov
 • Pokladničný modul, ktorý je súčasťou celého systému, umožňuje predaj doplnkového sortimentu, prípadne môže riešiť aj predaj hlavného jedla (reštauračný bezobjednávkový predaj)
 • Vyúčtovanie stravy voči stravníkovi je podložené sprievodnými zostavami s rôznou mierou podrobnosti podľa priania stravníka
 • Objednávkový integrovaný komplet iTerm
 • Integrovaný výdajný terminál (displej pre vydávajúceho, čítačka čipových kariet)
 • Pokladničné PC s cash kontajnerom, zákazníckym displejom, tlačiarňou pokladničných dokladov, snímačom čiarových kódov, digitálnou váhou, snímačom ID kariet
 • Výdajný počítačový integrovaný komplet pre funkcionálne zložité inštalácie (displej, minipočítač, čipová čítačka, nastaviteľný stojan)
 • Čítačka čipových kariet pre správcu systému