Úvod > Novinky

Novinky

10. 05. 2018

V súlade so vstupom platnosti nové normy GDPR si Vás dovoľujeme informovať o zmenách vo všeobecných obchodných podmienkach, ktoré vstupujú do platnosti dňa 10. 5. 2018.

Všeobecné obchodné podmienky platné od 10. 5. 2018


Príloha č. 1 - Podmienky servisnej a systémovej podpory
Doplnený čl. 5. - Ochrana osobných údajov a kódex správania v súlade s ustanoveniami nariadenia GDPR

Príloha č. 2 - Licenčné dojednanie
Aktualizovaný čl. 4.1 – Prenos pseudonymizovaných údajov a odkaz na spracovanie osobných dát podľa ustanovenia GDPR
Premenovanie čl. 7 – na Kontrola plnenia záväzkov
Upravený čl. 6.1 – Presnejšia definície zodpovedností za škody

Príloha č. 3 - Podmienky poskytovania služby Aktion CLOUD
Upravený čl. 7.3 – Úprava definície odstávky servera alebo aplikácií
Doplnený čl. 6. – Miesto uloženia dát zákazníka v súlade s GDPR
Doplnený č.8. – Ochrana osobných údajov v súlade s GDPR

Archiv novinek